Tillgänglighet Meddelande


Kamado Joe® har åtagit sig att förbättra tillgängligheten för alla online besökare. På Kamado Joe® vill vi se till att alla våra kunder har en positiv upplevelse på hela vår hemsida. Vi arbetar aktivt för att förbättra kvaliteten och tillgången för alla kunder, inklusive de med funktionshinder, att bedriva verksamhet genom kamadojoe.com. - herr talman!
Vårt mål är att fortsätta att förbättra vår hemsida för att vara ADA-kompatibel, detta är en pågående insats. Om du har problem med att använda eller komma åt någon del av denna webbplats, eller om du har någon feedback, kontakta oss på https://www.kamadojoe.com/pages/contact

Kamado Joe Europe BV
Lange Voorhout 86
2514 EJ Den Haag
Netherlands

service@kamadojoe.com

+46 844 680 190

Marketing, Media/Press, send inquiries to: marketing.europe@kamadojoe.com