Avkastning /Garanti


Avkastning 

Vi accepterar returer enbart på artiklar som köps direkt genom Kamado Joe® via vår webbplats: www.kamadojoe.com. Du kan returnera din produkt (er) upp till 45 dagar från den ursprungliga avsändningsdagen. Alla varor måste vara oanvända, inte sammanfogade och återlämnas i originalförpackningen. Vi accepterar inte avkastning på träkol, eldstartare eller träknutar. Ta med en kopia av det ursprungliga inleveransen.

Ett fullständigt bidrag för priset på varorna kommer automatiskt att tillämpas på krediten eller debetkortet inom tio bankdagar efter det att den återlämnade produkten har mottagits. Om din ursprungliga betalningsform inte längre är aktiv, kommer vi att skicka en check inom 30 dagar.

Rederier är kundens ansvar. Originalkostnader och refraktkostnader är inte återbetalningsbara. Alla poster måste vara poststämplade inom 45 dagar från det ursprungliga avsändningsdatumet.

Inga återbetalningar kommer att ges för varor som återlämnas efter 45 dagar efter den ursprungliga avsändningsdagen.

Besök www.kamadojoe.com/pages/contact och avsluta vår kontaktsupportformulär, och komma ihåg att ta med ditt kvitto för bevis på inköp.

Den här returpolicyn gäller endast produkter som köps direkt från Kamado Joe®Via webbplatsen: www.kamadojoe.com. Om du gjorde ditt köp genom en auktoriserad Kamado Joe®återförsäljare, kontakta återförsäljaren direkt för att få information om sin returpolitik.

Begränsad

Denna garanti gäller alla Kamado Joes ® produkter. 

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI PÅ KERAMISKA DELAR

Kamado Joe® garanterar att viktiga keramiska delar som används i denna Kamado Joe® grill och rökare är fria från defekter i material och utförande så länge den ursprungliga köparen äger grillen.

5 ÅRS GARANTI PÅ METALLDELAR OCH VATTENKOKARE 

Kamado Joe® garanterar att viktiga metall- och gjutjärnsdelar som används i denna Kamado Joe® grill och rökare är fria från defekter i material och utförande under en period av fem (5) år.

3 ÅRS GARANTI PÅ ELEKTRONISKA KOMPONENTER, VÄRMESKYDD OCH PIZZASTENAR

Kamado Joe® garanterar att elektroniska komponenter i denna Kamado Joe® grill och rökare är fria från defekter i material och utförande under en period av tre (3) år.

2 ÅRS GARANTI PÅ DIVERSE KOMPONENTER OCH FRISTÅENDE TILLBEHÖR

Kamado Joe® garanterar att alla diverse komponenter som används i denna Kamado Joe® grill och rökare (inklusive, men inte begränsat till termometern, packningarna och iKamand-styrenheterna) eller något Kamado Joe-tillbehör är fria från defekter i material och utförande under en period av två (2) år.

BEGRÄNSAD KOMMERSIELL ANVÄNDNINGSGARANTI

Denna garanti förutsätter normal och rimlig hushållsanvändning i kombination med förväntat bra underhåll på alla Kamado Joe® produkter. Denna garanti gäller inte för kommersiellt bruk, till exempel av cateringföretag, slaktare, uthyrningsföretag och lastbilar som handhar mat. Kamado Joe® garanterar att alla Kamado Joe® grillar och rökare som används i kommersiella applikationer är fria från defekter i material och utförande under en period av ett (1) år

NÄR BÖRJAR GARANTITÄCKNINGEN?

Garantitäckningen börjar på det ursprungliga inköpsdatumet och täcker endast den ursprungliga köparen. För att garantin ska gälla måste du registrera Kamado Joe® produkten med hjälp av sidan för produktregistrering på vår hemsida. Om du upptäcker ett fel i material eller utförande under den tillämpliga garantiperioden under normal användning och underhåll, kommer Kamado Joe® att byta ut eller reparera den defekta komponenten utan kostnad för själva komponenten. Denna garanti gäller inte arbete eller andra kostnader i samband med service, reparation eller drift av grillen. Kamado Joe kommer att betala alla fraktkostnader på garantidelar.

VAD SOM INTE OMFATTAS?

Denna garanti gäller inte skador som orsakas av missbruk eller användning av produkten för andra ändamål än de för vilka den är konstruerad, skador som orsakas av brist på korrekt användning, montering, underhåll eller installation, skador orsakade av olyckor eller naturkatastrofer, skador orsakade av obehöriga tillbehör eller modifieringar eller skador under transport. Denna garanti täcker inte skador från normalt slitage från användning av produkten (t.ex. repor, bucklor, hack och skavmärken) eller förändringar i utseendet på grillen som inte påverkar dess prestanda. 

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH I STÄLLET FÖR NÅGON ANNAN GARANTI, SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL GARANTIN OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. VARAKTIGHETEN AV EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄR UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAD TILL GARANTIPERIODENS LÄNGD FÖR DEN TILLÄMPLIGA KOMPONENTEN. 

KÖPARENS EXKLUSIVA KOMPENSATION FÖR BROTT MOT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER EVENTUELLA UN DERFÖRSTÅDDA GARANTIER SKA BEGRÄNSAS ENLIGT VAD SOM ANGES HÄRI TILL UTBYTE. KAMADO JOE® SKA INTE I NÅGOT FALL VARA ANSVARIG FÖR SÄRSKILDA OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. 

Denna garanti tillhandahålls dig utöver alla rättigheter och kompensation som förmedlas dig genom lagar för konsumentskydd och andra förordningar. Denna garanti påverkar inte på något sätt dina lagliga rättigheter enligt lagstadgade garantibestämmelser i din stat eller i ditt bosättningsland. Beroende på din stat eller bosättningsland kan begränsningar av längden på en underförstådd garanti eller på skadorna som finns, kanske inte begränsas av denna garanti.

VAD KAN OGILTIGFÖRKLARA GARANTIN?

Att köpa någon Kamado Joe® produkt via en obehörig återförsäljare ogiltigförklarar garantin. En obehörig återförsäljare definieras som en återförsäljare som inte uttryckligen har beviljats tillstånd av Kamado Joe® att sälja Kamado Joe® produkter.