Villkor


Kamado Joe® presenterar informationen på denna webbplats som en tjänst till sina kunder och andra Internetanvändare. Kamado Joe® gör ingen garanti eller garanti om riktigheten eller tillförlitligheten av innehållet på denna webbplats eller andra webbplatser som denna webbplats länkar. All obehörig nedladdning eller distribution av upphovsrättsskyddat material från denna webbplats eller från webbplatser som denna webbplats länkar, utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd, är strängt förbjudet.

 

Du bör anta att allt som du ser eller läser på denna webbplats är upphovsrättsskyddat om inte annat anges och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, ändras, publiceras, laddas ner, publiceras eller överförs på något sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Kamado Joe® eller annan upphovsrättsinnehavare, förutom: du får endast skriva ut kopior av materialet för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du inte tar bort eller ändrar någon upphovsrätt, varumärke eller andra äganderättsmeddelanden. Om inget annat anges visas alla märken på Kamado Joe® webbplatser är föremål för varumärkesrättigheter för Kamado Joe®. Modifiera, distribuera eller använda för något ändamål materialet på denna webbplats som är upphovsrättsskyddat eller på annat sätt skyddas enligt immaterialrättslagar direkt bryter mot Kamado Joe®immateriella rättigheter. Materialet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat, skyddas av världsomspännande upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser, och tillhandahålls endast för lagliga ändamål.

Kamado Joe® gör ingen garanti eller garanti om riktigheten eller tillförlitligheten av innehållet på denna webbplats eller andra webbplatser som webbplatsen länkar. All information om produkter baseras på aktuell information vid tidpunkten för programplaneringen. Kamado Joe® förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst, utan föregående meddelande, i informationen på denna webbplats, inklusive utan begränsning. Kamado Joe® GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI ELLER ATT NÅGON INFORMATION, PROGRAMVARA ELLER ANNAT MATERIAL SOM FINNS PÅ ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANSKA HÄSTAR ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DENNA UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER KANSKE INTE GÄLLER DIG, ATT I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER INTE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL Kamado Joe® ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER DIN TILLIT TILL ELLER ANVÄNDNING AV INFORMATION, TJÄNSTER ELLER VAROR SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN, ELLER SOM FÖLJD AV MISSTAG, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, RADERING AV FILER, FEL, FEL, FÖRSENINGAR I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, ELLER BRISTANDE PRESTANDA. DETTA UTANFÖRSKAP PÅ INDIREKTA OCH OFÖRUTSEDDA SKADOR FÅR INTE TILLÄMPAS PÅ DU, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER INTE UNDANTAG AV FÖLJDSKADOR OCH INDIREKTA SKADOR. Kamado Joe®s totala ansvar gentemot dig för alla förluster, skador och orsaker till åtgärder (i kontrakt, skadestånd (inklusive utan begränsning vårdslöshet), eller på annat sätt) kommer inte att vara större än det direkta inkrementella beloppet, om någon, du betalat specifikt för att komma åt denna webbplats.

DU SAMTYCKER till ATT FÖRSVARA, GOTTGÖRA OCH HÅLLA Kamado Joe® SKADESLÖST MOT ALLA SKULDER, KOSTNADER OCH UTGIFTER, INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATKOSTNADER, SOM ÄR RELATERADE TILL EVENTUELLA BROTT MOT DESSA VILLKOR AV DIG.

All information på denna webbplats är endast avsedd för USA-marknaden. Denna webbplats styrs, underhålls och betjänas av Kamado Joe® inom delstaten Georgia, Förenta Staterna. Denna webbplats kan nås från alla 50 stater, liksom från andra länder runt om i världen. Eftersom var och en av dessa platser har lagar som kan skilja sig från Georgiens, genom att komma åt denna webbplats både du och Kamado Joe® enas om att stadgar och lagar i delstaten Georgien, utan hänsyn till lagkonflikter principer, kommer att gälla för alla frågor som rör användningen av denna webbplats. Du och Kamado Joe® samtycker också till, och härmed underkasta sig, exklusiv personlig jurisdiktion och plats för Circuit Court of Fulton County, Georgia, och United States District Court of Georgia med avseende på sådana frågor. Kamado Joe® gör ingen representation att informationen och materialet på denna webbplats är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser, och tillgång till dem från områden där deras innehåll är olagligt är förbjudet. De som väljer att komma åt denna webbplats från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att gällande lokala lagar följs. Du får inte använda eller exportera material på denna webbplats i strid med amerikanska export lagar och förordningar.

Alla kommentarer, frågor, förslag, idéer, grafik, data eller annan information som kommuniceras till Kamado Joe® direkt via denna webbplats eller e-post kommer att bli Kamado Joes exklusiva egendom®, och är, och kommer att behandlas som, icke konfidentiella och icke-proprietära. Utan begränsning blir allt du sänder, skickar eller postar Kamado Joes exklusiva egendom®, och kan användas för alla ändamål, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, överföring, publicering, sändning och utstationering. Dessutom Kamado Joe® är gratis att använda några idéer, begrepp, know - how, eller tekniker som ingår i någon kommunikation som du skickar till denna webbplats för något ändamål som helst, inklusive, men inte begränsat till, utveckla och marknadsföra produkter med sådan information, och Kamado Joe® kommer inte att medföra något ansvar till följd av några likheter med det kommunicerade materialet som kan förekomma i sina produkter, affärer eller tjänster. Dessutom, genom din användning av denna webbplats kan du skicka in och / eller Kamado Joe® kan samla viss information om dig och din webbplatsanvändning. Kamado Joe® är fri att använda denna information för alla ändamål som den anser lämpliga, inklusive, men inte begränsat till, marknadsföringsändamål.

Kamado Joe® förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, revidera dessa villkor när som helst. Alla revideringar ska publiceras på denna sida. Eftersom du är bunden av alla revideringar som gjorts av Kamado Joe®, du bör granska denna sida varje gång du ansluter till Kamado Joe®s hemsida. Det är viktigt att du läser och förstår villkoren du samtycker till att vara bunden av, när du använder denna webbplats.

KONTAKTA DENNA WEBBPLATS

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, praxis på denna webbplats, eller dina kontakter med denna webbplats, Använd vår kontaktsida.